GO Group Audiovisueel - Privacy
Menu

Niet onbelangrijk

Privacy

Maar wel heel handig om te weten!

De GO Group verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt.

Werkingssfeer van dit privacystatement

Dit privacystatement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via uw bezoeken aan de website van de GO Group.

U gaat akkoord met ons privacybeleid door deze website te gebruiken.

Dit privacystatement is bijgewerkt op 28 juni 2017.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze dienstverlening legt de GO Group met uw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. Wij kunnen via onze website persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doelen:

  • Toezenden van informatie en uitnodigingen/attenderingen rond voorlichtingsactiviteiten.
  • Toezenden van bladen, nieuwsbrieven en/of correspondentie aan personen die daarom hebben verzocht.

 

Klikgedrag en webstatistieken

De GO Group meet ondermeer de mate waarin haar website worden bezocht alsmede het klikgedrag op onze website(s). Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd. Deze informatie is niet tot u herleidbaar en uw identiteit blijft hiermee afgeschermd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten de GO Group.

Sites gelinkt aan website van de GO Group

De website van de GO Group bevatten links naar sites die niet door of in samenwerking met de GO Group zijn vervaardigd. De GO Group is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Beveiliging gegevens

De GO Group maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures die mede tot doel hebben om uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.

Bewaartermijn

De GO Group bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben verzameld.

Building a project.
Together with you